👍 ลงข่าวเป็นวิดีโอ YouTube ฟรี!


รายละเอียดและเงื่อนไข

1. ลงข่าวเป็นวิดีโอ YouTube ฟรี!

👉 ส่งลิงค์ (URL) วิดีโอ YouTube โดยมีหรือไม่มี แค็ปชั่นหรือข่าวสั้นความยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4 หรือ ข่าวปกติ + ภาพประกอบข่าว 1 ภาพ (ขนาดความกว้างตั้งแต่ 1,000px  ถึง 2,000px ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1MB) มาที่ 25hrsrobot@gmail.com

หมายเหตุ: ทางเราจะแทรก Ad. Banner ลงในเนื้อหา ดังตัวอย่าง


👉 https://www.todaysnapnews.com/2020/06/Coordinating-forces-to-mobilize-Thai-business-direction.html

2. ลงข่าว + ภาพนิ่ง ค่าบริการ 500.-

👉 สำหรับข่าวปกติ และ รูปภาพประกอบข่าวไม่เกิน 15 ภาพ สำหรับรูปภาพที่มีความกว้าง 1,000px - 3,000px




Post a Comment

0 Comments