ผุดศูนย์รับเรื่องทุจริตคอรัปชั่น ร่วมผนึกกำลังกับ ปปช.

วันนี้ (23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานชมรม สวปอ.มส. เปิดเผยว่า “ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน แม้หน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงานจะดำเนินการในการแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลัง แต่ก็ยังไม่สามารถชนะการทุจริตคอรัปชั่นได้ อีกทั้งยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหลายๆฝ่ายจะต้องหันมาร่วมมือกัน พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าแจ้งเบาะแส”

ประธานชมรม สวปอ.มส. กล่าวต่ออีกว่า “ในโอกาสนี้จะมีการเชิญ หน่วยงานจากหลายภาคส่วนมาประชุมร่วมกัน เช่น ชมรม วปอ.มส. สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ สำนักข่าวอิศรา พร้อมทั้ง บุคลากรที่มีความรู้ความสารถในการทำงานด้านปัญหาทุจริตคอรัปชั่นมาอย่างยาวนาน ได้แก่นายนิวัติ ทองล้วน นายศรีสุวรรณ จรรยา นายสมชาย หนองฮี เป็นต้น"

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย กล่าวเพิ่มเติมว่า “การดำเนินงานในเริ่มต้นจะเปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส มีตู้รับเรื่องร้องเรียน จัดทำรายงานทางสถานีวิทยุ พร้อมทำสำนวนส่งให้กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. หากเรื่องใดที่ ปปช.รับเรื่องและมีมูลพร้อมมีมติสั่งฟ้อง ก็จะให้รางวัลสำหรับประชาชนผู้แจ้งเบาะแสดังนั้นประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆต้องร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะทำให้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นทุเลาเบาบางลงได้”

Post a Comment

0 Comments